Reklama in ekonomska propaganda Marjan Kovačič s.p.
Ulica heroja Šercerja 35, 2000 Maribor
e-pošta: kovadesign@triera.net
mobil: 041 765 737

  + galerija oblikovanja  + galerija fotografije  + ponudba  + o meni  + kontakt

ponudba obsega tako celovite rešitve,
kot posamezne faze oz. projekte...

oblikovanja
celostnih podob, znakov, logotipov...
tiskanih medijev, prospektov, katalogov...
koledarjev, tiskanih oglasov, embalaže...
pisanja tekstov, sloganov...
ilustracije, risbe, tehnične risbe...

fotografije
umetniške, akt, industrijske...
terenske, studijske...
fotografije in ilustracije lahko dobite tudi kot
slike v okvirju ali brez, velike printe - posterje...

tiska
prospekov, katalogov, zloženk...
map, dopisov, kuvert...
koledarjev...
posterjev, plakatov, letakov...
vabil, voščilnic, razglednic...
vinskih etiket, obešank, nalepk...
vrečk, embalaže...

sitotiska, dotiska poslovnih daril, koledarjev...
izdelave reklamnih panojev, tabel, svetlobnih tabel, napisov...